Apie mus

Vizija

Būti modernia, visuomenės pasitikėjimą turinčia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri teikia kokybiškas, atitinkančias Europos Sąjungos standartus stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugas Lietuvos gyventojams.

Misija

Teikti saugias, kokybiškas, pagrįstas mokslu ir naujausiomis technologijomis stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugas. Būti atvira visuomenės poreikiams ligonine, kurioje teikiamos paslaugos yra prieinamos, atitinkančios pacientų poreikius ir sveikatos priežiūros sistemos galimybes.

Tikslai ir uždaviniai

Užtikrinti kokybiškas palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugas, atsižvelgiant į kintančius visuomenės poreikius.

Siekti, kad ligoninėje teikiamos paslaugos būtų prieinamos ir savalaikės.

Modernizuoti gydymo ir slaugos procesą, diegiant šiuolaikines gydymo, slaugos ir informacines technologijas bei priemones.

Kurti geranoriškus bendradarbiavimo santykius su pacientais bei jų artimaisiais.

Sertifikuoti kokybės vadybos sistemą. 

Ligoninėje dirba patyrę ir profesionalūs darbuotojai, kurie nuolat kelia kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje. Tai leidžia kurti modernią, Europos standartus atitinkančią ligoninę ir padėti pacientams, sergantiems onkologinėmis, įvairiomis lėtinėmis ligomis, patyrusiems įvairias traumas, po kaulų lūžių ir kt. Personalui sudaromos geros darbo ir poilsio sąlygos. Įdiegtos ir toliau diegiamos šiuolaikinės gydymo ir slaugos priemonės padeda slaugytojams ir jų padėjėjams teikti kokybiškas paslaugas, išvengti traumų slaugant ligonius. Pastatai ir ligoninės skyriai nuolat atnaujinami, įsigyjama nauja aparatūra, tobulinami darbo metodai. Tai motyvuoja jaunus specialistus.

Susisiekite su mumis