Telefonas pasiteirauti ir užsiregistruoti (8 5) 233 9284
                      Administracija      tel. (8 5) 260 8885                                                      
                      Budintis gydytojas tel. 8 612 20 229
                      Adresas Vilkpėdės g. 3, LT-03151 Vilnius
                      Kodas juridinių asmenų registre 124245322
                      Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre
                                                    
                                                                                                                                                                      
                  

Mokamų paslaugų teikimas 

  • Vilkpėdės ligoninėje gali būti teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias jų gavėjai (fiziniai asmenys) privalo sumokėti.
  • Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

-          valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų;

-          Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;

-          valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

  • Draudžiamiesiems, kurie nėra apdraustiprivalomuoju sveikatos draudimu, Vilkpėdės ligoninėje suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.
  • Už mokamas paslaugas, suteiktas Vilkpėdės ligoninėje apmoka:

-          patys pacientai arba jų įstatyminiai atstovai;

-          savanoriško sveikatos draudimo įstaigos, kiti juridiniai asmenys.

  • Mokamas paslaugas, tyrimus ir procedūras Vilkpėdės ligoninė gali teikti tik užtikrinusi, kad šias paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi jų laukimo eilėje užregistruoti pacientai.
  • Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos Vilkpėdės ligoninėje teikiamos vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“. Būtinoji medicinos pagalba Vilkpėdės ligoninėje teikiama nemokamai visiems Lietuvos Respublikos, kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.
  • Už sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas Vilkpėdės ligoninėje, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu apmoka kai:

-         pacientas, neturėdamas gydytojo (dirbančio asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, sudariusioje sutartį su teritorine ligonių kasa dėl siuntimą išdavusio gydytojo paslaugų teikimo) siuntimo, kreipėsi į Vilkpėdės ligoninę dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų, paliatyviosios pagalbos paslaugų ar asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurios neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų, teikimo;

-         pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;

-         pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie brangiau kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų skirtumą. Prie šių paslaugų negali būti priskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau kainuojančios paslaugos);

-         pacientas, išnaudojęs metinį slaugos ir palaikomojo gydymo stacionare paslaugų 120 dienų limitą, nustatytą Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir jų bazinių kainų sąraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1145 „Dėl aktyviojo gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašų ir Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Bazinių kainų sąrašas), kreipėsi į Vilkpėdės ligoninę dėl tolimesnio šių paslaugų teikimo tais pačiais kalendoriniais metais;

-         pacientas yra prisirašęs prie pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, su kuria Vilniaus teritorinė ligonių kasa nėra sudariusi sutarties dėl pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo;

  • Mokamos paslaugos teikiamos užsienio šalies piliečiams, neturintiems Europos sveikatos draudimo kortelės bei neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, jei jie kreipėsi į Vilkpėdės ligoninę dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų ar paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo;
  • Pacientas pageidauja gauti mokamas nemedicinines paslaugas, tokias kaip kopijavimas, išrašo iš Gydymo stacionare ligos istorijos ar pažymos apie paciento sveikatos būklę, jam pačiam prašant, parengimas ir kt. Šių paslaugų kainos patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu ir Vilkpėdės ligoninės direktoriaus įsakymu.
  • Vilkpėdės ligoninėje teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir kainos nustatytos vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2, patvirtintu sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr.11-96-2, patvirtinimo“ ir sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamu asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ bei patvirtintos Vilkpėdės ligoninės direktoriaus įsakymu. 

Atsisiųsti mokamų paslaugų sąrašą (Kainyną) PDF formatu. 

Mokamos nemedicininės paslaugos PDF formatu.

                                                                                                                       

 

 

 

Skiepas nuo COVID-19

Kodėl dėvime kaukes?

Parašykite mums

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Apklausos anketa