VšĮ Vilkpėdės ligoninė
Kodas Juridinių asmenų registre 124245322
Vilkpėdės g. 3, LT-03151 Vilnius

Priėmimo ir konsultacijų skyriaus tel. (8 5) 233 9284
Administracijos tel. (8 5) 260 8885
El. paštas [email protected]
ADMINISTRACIJA
Ina Čebotariova
Direktorė
(8 5)  260 8885
 
Asta Matuliauskienė
Direktoriaus pavaduotoja medicinai
8 602  68 083
asta.matuliauskiene(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Aušra Rimantienė
Vyriausioji slaugos administratorė
8 675  31 296
ausra.rimantiene(eta)vilkpedesligonine.lt
VIDAUS KONTROLĖS SKYRIUS

Elola Šakienė
Medicinos statistikė
8  602  89 541
elola.sakiene(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Lina Narbutienė
Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos specialistė
8 607 82 187
lina.narbutiene(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Irena Šilobritienė
Vidaus medicinos auditorė
8 646  72 057
irena.silobritiene(eta)vilkpedesligonine.lt


Loreta Ašoklienė
Infekcijų kontrolės specialistė
8 675 21 827
loreta.asokliene(eta)vilkpedesligonine.ltFINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIUS
Vida Grigaliūnaitė
Vedėja, vyriausioji finansininkė
8 608  10 185
vida.grigaliunaite(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Neli Michalcevičienė
Buhalterė apskaitininkė
8 608  09 641
neli.michalceviciene(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Dalia Banienė
Buhalterė kasininkė
8 608  10 216
dalia.baniene(eta)vilkpedesligonine.lt
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Ieva Petrikė
Vedėja
8 608 09 825
ieva.petrike(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Rūta Rakauskienė
Personalo specialistė
8 602  89 357
ruta.rakauskiene(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Kristina Petkevičienė
Administratorė
(8 5)  260 8885
 
Arūnas Stašaitis
Projektų ir viešųjų pirkimų specialistas
8 675 51 928
arunas.stasaitis(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Daiva Bagdanavičienė
Projektų ir viešųjų pirkimų specialistė
8 675 51 448
daiva.bagdanaviciene(eta)vilkpedesligonine.lt
 
ŪKIO SKYRIUS
Arūnas Druskis
Vedėjas - medicinos įrangos priežiūros specialistas
8 618  83 987
arunas.druskis(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Dainius Pranauskas
Vedėjo pavaduotojas
8 603 65 152
dainius.pranauskas(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Vladislav Leontjev
Informacinių sistemų administratorius
8 602  89 840
vladislav.leontjev(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Pavel Kabelis
Informacinių sistemų administratorius,
Informacinių išteklių saugos įgaliotinis (kibernetinio saugumo vadovas)
8 675 51 338
pavel.kabelis(eta)vilkpedesligonine.lt
 
VAISTINĖ
Rūta Grigaitienė
Vedėja
8 602  66 147
vaistine(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Daina Kuprusevičiūtė
Vaistininkė
8 602  66 147
vaistine(eta)vilkpedesligonine.lt
PRIĖMIMO IR KONSULTACIJŲ SKYRIUS
Evaldas Minderis
Vedėjas
(8 5)  233 9284
8 608  09 831
evaldas.minderis(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Liubovė Pozniak
Priėmimo ir konsultacijų skyriaus vyresnioji slaugos administratorė
8  602  89 232
liubove.pozniak(eta)vilkpedesligonine.lt
Priėmimo poskyris
 
Inga Mikalauskienė
Registratorė
8 603  90 292
inga.mikalauskiene(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Konsultacijų ir kitų paslaugų poskyris
Pavelas Gamperis
Gydytojas radiologas
(8 5)  233 9284
priemimas(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Jūratė Kotomin
Gydytoja psichiatrė
(8 5)  233 9284
priemimas(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Vsevolod Kudriavcev
Gydytojas chirurgas
(8 5)  233 9284
priemimas(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Irutė Jarusevičiūtė
Dvasinė asistentė
8 602  67 921
irute.jaruseviciute(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Gintarė Grigoriūtė
Vyresnioji kineziterapeutė
(8 5)  233 9284
kineziterapija(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Valentina Mekinkovienė
Socialinė darbuotoja
8 648  38 919
valentina.mekinkoviene(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Lina Samulionytė
Socialinė darbuotoja
8 608  09 723
lina.samulionyte(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Vaidotas Stepšys
Medicinos psichologas
8 675  51 592
vaidotas.stepsys(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Nida Šauklytė
Medicinos psichologė
8 603 32 150
nida.sauklyte(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Justina Belazaraitė
Medicinos psichologė
8 675 52 430
justina.belazaraite(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Solveiga Švedienė
Socialinė darbuotoja
8 608 09 720
solveiga.svediene(eta)vilkpedesligonine.lt

Ina Veromejienė

Socialinio darbuotojo padėjėja
8 602 65961
ina.veromejiene(eta)vilkpedesligonine.lt
 
I PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS SKYRIUS

Regina Kriščiūnaitė
Vedėja, vidaus ligų gydytoja
8 607  82 191
regina.krisciunaite(eta)vilkpedesligonine.lt

Marina Žukovska
Vyresnioji slaugos administratorė
8 602 89370
marina.zukovska(eta)vilkpedesligonine.lt

Irena Šimukonienė
Vidaus ligų gydytoja
8 602  89 837
irena.simukoniene(eta)vilkpedesligonine.lt

Ieva Juchevičiūtė
Medicinos gydytoja
8 660 37 658
ieva.juchneviciute(eta)vilkpedesligonine.lt

Valentina Vaitkienė
Šeimos gydytoja
8 602 68 073
valentina.vaitkiene(eta)vilkpedesligonine.lt

II PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS SKYRIUS
Olga Bočarnikova
Vedėja, vidaus ligų gydytoja
8 603  65 411
olga.bocarnikova(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Natalija Vaškinel
Vyresnioji slaugos administratorė
8 648  33 590
natalija.vaskinel(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Evaldas Minderis
Medicinos gydytojas
8 608  09 831
evaldas.minderis(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Daiva Marija Medalinskaitė Johansen
Medicinos gydytoja
8 675  51 504
daiva.medalinskaite(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Andrius Jaruševičius
Medicinos gydytojas
8 675 50 892
andrius.jarusevicius(eta)vilkpedesligonine.lt
III PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS SKYRIUS
Nadežda Sevriukova
Vedėja, vidaus ligų gydytoja
8 675  52 083
nadezda.sevriukova(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Sigutė Morkūnienė
Vyresnioji slaugos administratorė
8 608  09 647
sigute.morkuniene(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Dzmitry Melekhavets
Medicinos gydytojas
8  603  65 220
dzmitry.melekhavets(eta)vilkpedesligonine.lt

Raisa Tabakman

Medicinos gydytoja
8 675 51659
raisa.tabakman(eta)vilkpedesligonine.lt
ASMENS DUOMENŲ PAREIGŪNAS

Asmens duomenų pareigūno paslaugas teikia

UAB „Privacy Partners“

+370 5 254 8240

gdpr(eta)privacypartners.lt

Susisiekite su mumis