VšĮ Vilkpėdės ligoninė
Kodas Juridinių asmenų registre 124245322
Vilkpėdės g. 3, LT-03151 Vilnius

Priėmimo ir konsultacijų skyriaus tel. (8 5) 233 9284
Administracijos tel. (8 5) 260 8885
El. paštas [email protected]
ADMINISTRACIJA
Ina Čebotariova
Direktorė
(8 5)  260 8885
 
Asta Matuliauskienė
Direktoriaus pavaduotoja medicinai
8 602  68 083
 
Aušra Rimantienė
Vyriausioji slaugos administratorė
8 675  31 296
VIDAUS KONTROLĖS SKYRIUS

Elola Šakienė
Medicinos statistikė
8  602  89 541
elola.sakiene(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Lina Narbutienė
Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos specialistė
8 607 82 187
lina.narbutiene(eta)vilkpedesligonine.lt
 
Irena Šilobritienė
Vidaus medicinos auditorė
8 646  72 057
irena.silobritiene(eta)vilkpedesligonine.lt


Loreta Ašoklienė
Infekcijų kontrolės specialistė
8 675 21 827
loreta.asokliene(eta)vilkpedesligonine.ltFINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIUS
Vida Grigaliūnaitė
Vedėja, vyriausioji finansininkė
8 608  10 185
 
Neli Michalcevičienė
Buhalterė apskaitininkė
8 608  09 641
 
Dalia Banienė
Buhalterė kasininkė
8 608  10 216
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Ieva Petrikė
Vedėja
8 608 09 825
 
Rūta Rakauskienė
Personalo specialistė
8 602  89 357
 
Kristina Petkevičienė
Administratorė
(8 5)  260 8885
 
Arūnas Stašaitis
Projektų ir viešųjų pirkimų specialistas
8 675 51 928
 
Daiva Bagdanavičienė
Aprūpinimo specialistė
8 675 51 448
daiva.bagdanaviciene(eta)vilkpedesligonine.lt
 
ŪKIO SKYRIUS
Arūnas Druskis
Vedėjas - medicinos įrangos priežiūros specialistas
8 618  83 987
 
Dainius Pranauskas
Vedėjo pavaduotojas
8 603 65 152
 
Vladislav Leontjev
Informacinių sistemų administratorius
8 602  89 840
 
Pavel Kabelis
Informacinių sistemų administratorius,
Informacinių išteklių saugos įgaliotinis (kibernetinio saugumo vadovas)
8 675 51 338
pavel.kabelis(eta)vilkpedesligonine.lt
 
VAISTINĖ
Rūta Grigaitienė
Vedėja
8 602  66 147
 
Daina Kuprusevičiūtė
Vaistininkė
8 602  66 147
PRIĖMIMO IR KONSULTACIJŲ SKYRIUS
Evaldas Minderis
Vedėjas
(8 5)  233 9284
8 608  09 831
 
Liubovė Pozniak
Priėmimo ir konsultacijų skyriaus vyresnioji slaugos administratorė
8  602  89 232
Priėmimo poskyris
 
Daiva Čičelytė
Registratorė
8 603  90 292
 
Konsultacijų ir kitų paslaugų poskyris
Pavelas Gamperis
Gydytojas radiologas
(8 5)  233 9284
 
Jūratė Kotomin
Gydytoja psichiatrė
(8 5)  233 9284
 
Vsevolod Kudriavcev
Gydytojas chirurgas
(8 5)  233 9284
 
Irutė Jarusevičiūtė
Dvasinė asistentė
8 602  67 921
 
Gintarė Grigoriūtė
Vyresnioji kineziterapeutė
(8 5)  233 9284
 
Valentina Mekinkovienė
Socialinė darbuotoja
8 648  38 919
 
Lina Samulionytė
Socialinė darbuotoja
8 608  09 723
 
Vaidotas Stepšys
Medicinos psichologas
8 675  51 592
 
Nida Šauklytė
Medicinos psichologė
8 603 32 150
 
Justina Belazaraitė
Medicinos psichologė
8 675 52 430
 
Greta Nejolova
Socialinė darbuotoja
8 608 09 720

Ina Veromejienė

Socialinio darbuotojo padėjėja
8 602 65961
ina.veromejiene(eta)vilkpedesligonine.lt
 
I PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS SKYRIUS

Regina Kriščiūnaitė
Vedėja, vidaus ligų gydytoja
8 607  82 191
regina.krisciunaite(eta)vilkpedesligonine.lt

Marina Žukovska
Vyresnioji slaugos administratorė
8 602 89370
marina.zukovska(eta)vilkpedesligonine.lt

Irena Šimukonienė
Vidaus ligų gydytoja
8 602  89 837
irena.simukoniene(eta)vilkpedesligonine.lt

Ieva Juchevičiūtė
Medicinos gydytoja
8 660 37 658
ieva.juchneviciute(eta)vilkpedesligonine.lt

II PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS SKYRIUS
Olga Bočarnikova
Vedėja, vidaus ligų gydytoja
8 603  65 411
 
Natalija Vaškinel
Vyresnioji slaugos administratorė
8 648  33 590
 
Evaldas Minderis
Medicinos gydytojas
8 608  09 831
 
Daiva Marija Medalinskaitė Johansen
Medicinos gydytoja
8 675  51 504
III PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS SKYRIUS
Nadežda Sevriukova
Vedėja, vidaus ligų gydytoja
8 675  52 083
 
Sigutė Morkūnienė
Vyresnioji slaugos administratorė
8 608  09 647
 
Dzmitry Melekhavets
Medicinos gydytojas
8  603  65 220

Raisa Tabakman

Medicinos gydytoja
8 675 51659
raisa.tabakman(eta)vilkpedesligonine.lt
ASMENS DUOMENŲ PAREIGŪNAS

Asmens duomenų pareigūno paslaugas teikia

UAB „Privacy Partners“

+370 5 254 8240

gdpr(eta)privacypartners.lt

Susisiekite su mumis