Nemokamos paslaugos

VšĮ Vilkpėdės ligoninėje yra teikiamos pirminio lygio stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugos suaugusiems.

Šios paslaugos, apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, yra teikiamos apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu. 

Primename, kad už paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, papildomas mokestis neimamas.

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos yra teikiamos vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“.

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslauga apima simptominio gydymo ir slaugos paslaugas bet kurio amžiaus asmenims, kurių sveikatos būklė atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytas sąlygas, kai yra aiški ligos diagnozė ir nereikalingas aktyvus gydymas.

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslauga yra skirstoma į bendrąją slaugą, demencija sergančių pacientų slaugą ir vegetacinės būklės pacientų slaugą.

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos ne daugiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus. Į 120 dienų per kalendorinius metus terminą neįskaičiuojamas Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpis.

Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo, Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo ir Paliatyviosios pagalbos teikimo pagrindų mokymo programos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Paliatyvioji pagalba – paciento, sergančio nepagydoma progresuojančia liga, pasiekusia su gyvybe nesuderinamą stadiją, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios fizines ir psichologines kančias, padedančios spręsti kitas psichosocialines ir dvasines problemas.

Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugų išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis neribojant šių paslaugų teikimo trukmės ir nepriklausomai nuo to, ar pacientui jau buvo suteiktos stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos.

Jei pacientas suserga kita liga ar pasikeitus jo sveikatos būklei, esant poreikiui, jis siunčiamas gydytojo specialisto konsultacijai į kitą aukštesnio lygio paslaugas teikiančią gydymo įstaigą arba gali būti perkeltas į ją tolimesniam ištyrimui ir gydymui.

Teikiant VšĮ Vilkpėdės ligoninėje besigydančio asmens dokumentus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) dėl specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo, mūsų ligoninėje nėra galimybių pacientams organizuoti planines gydytojų specialistų konsultacijas dėl sveikatos būklės įvertinimo, kurių reikalauja NDNT (t. y. ne tyrimų ir/ar gydymo tikslu). Tokias konsultacijas rekomenduojame pagal galimybes atlikti iki stacionarizavimo į slaugos ligoninę pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje pas šeimos gydytoją.

VšĮ Vilkpėdės ligoninėje būtinoji medicinos pagalba teikiama pagal ligoninės darbuotojų kompetenciją. 
Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo indikacijos
Stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos gali būti teikiamos:
1.Asmenims, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną* yra nustatytas didelis slaugos paslaugų poreikis.
Siuntimą išduoda paciento šeimos gydytojas, siuntime nurodydamas, kodėl asmeniui reikalinga nuolatinė asmens sveikatos priežiūros specialistų priežiūra gydymo įstaigoje.
2. Kitiems 1 punkte nenurodytiems asmenims, kuriems po taikyto aktyviojo stacionarinio gydymo reikalinga nuolatinė sveikatos priežiūros specialistų priežiūra asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, užtikrinant pagrindinius fiziologinius poreikius (valgymas, asmens higiena, šlapinimasis ir tuštinimasis ir kt.) ir (ar) simptominį gydymą bei slaugą, kai nepakanka ambulatorinių slaugos paslaugų namuose.

Siuntimą išduoda pacientą gydantis gydytojas, siuntime nurodydamas, kodėl asmeniui po taikyto aktyviojo gydymo stacionare reikalinga nuolatinė asmens sveikatos priežiūros specialistų priežiūra gydymo įstaigoje.

 

Teikiant stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, šių paslaugų poreikis toliau yra vertinamas kas 30 dienų, užpildant Slaugos paslaugų poreikio nustatymo klausimyną*. Nustačius mažą ar vidutinį slaugos paslaugų poreikį, gydantis gydytojas ar socialinis darbuotojas pradeda organizuoti ambulatorinių slaugos paslaugų teikimą paciento namuose – informuoja paciento šeimos gydytoją, kuris išrašo siuntimą ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose gauti, ir pacientas išrašomas iš mūsų ligoninės.

 

*Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priedas

Paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo indikacijos

Paliatyvioji pagalba – paciento, sergančio pavojinga gyvybei liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, apimančios kančių palengvinimą, ligos sukeltų simptomų bei kitų ligų valdymą ir prevenciją bei padedančios spręsti kitas fizines, psichosocialines ir dvasines problemas

Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos pacientams, kurių sveikatos būklė atitinka visus šiuos kriterijus:

  • ligai gydyti išnaudotos visos aktyviojo gydymo galimybės (išskyrus chemoterapiją, spindulinę terapiją, paliatyviąją chemoterapiją, biologinę terapiją, hormonų terapiją ir dializes), liga progresuojanti ir pavojinga gyvybei;
  • paciento sveikatos būklė pagal Rytų kooperatinės onkologijos grupės (ECOG) skalę įvertinta 1 arba daugiau balų ir (arba) BARTHEL indeksas – 60 arba mažiau balų, ir (arba) Karnovskio indeksas – 40 arba mažiau balų;
  • pacientui reikalinga simptomų terapija, t. y. ligos simptomų valdymas, kuris gali pagerinti paciento ir jo artimųjų gyvenimo kokybę.