Nemokamos paslaugos

VšĮ Vilkpėdės ligoninėje yra teikiamos stacionarinės pirminio lygio palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugos suaugusiems.

Šios paslaugos, apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, yra teikiamos apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu. 

Primename, kad už paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, papildomas mokestis neimamas.

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos yra teikiamos vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-393 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Stacionarinė palaikomojo gydymo ir slaugos paslauga apima gydymo, slaugos, kitas minimalias sveikatos būklės palaikymo paslaugas / priemones bet kurio amžiaus žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, neįgaliesiems ir kitiems pacientams, kai yra aiški ligos diagnozė ir nereikalingas aktyvus gydymas bei kontraindikuotina medicininė reabilitacija.

Pacientai į slaugos paslaugas teikiančią gydymo įstaigą stacionarizuojami, kai pacientui nustatyta galutinė diagnozė ir nereikia tirti papildomai.

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos ne daugiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus. Į 120 dienų per kalendorinius metus terminą neįskaičiuojamas Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpis.

Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo ir Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Paliatyvioji pagalba – paciento, sergančio nepagydoma progresuojančia liga, pasiekusia su gyvybe nesuderinamą stadiją, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios fizines ir psichologines kančias, padedančios spręsti kitas psichosocialines ir dvasines problemas.

Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugų išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis neribojant šių paslaugų teikimo trukmės ir nepriklausomai nuo to, ar pacientui jau buvo suteiktos stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos.

Jei pacientas suserga kita liga ar pasikeitus jo sveikatos būklei, esant poreikiui, jis siunčiamas gydytojo specialisto konsultacijai į kitą aukštesnio lygio paslaugas teikiančią gydymo įstaigą arba gali būti perkeltas į ją tolimesniam ištyrimui ir gydymui.

VšĮ Vilkpėdės ligoninėje būtinoji medicinos pagalba teikiama ligoninės darbuotojų kompetencijos ribose. 
Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo indikacijos

Bendrosios indikacijos:

 1. Po gydymo ir slaugos paciento namuose, kai ambulatorinė pagalba neefektyvi.

2. Po gydymo stacionare, teikiančiame aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia palaikomojo gydymo ir slaugos:

2.1. užsitęsusių ligų ir būklių atvejais, kai nereikia aktyvaus stacionarinio gydymo ir kontraindikuotina medicininė reabilitacija;

2.2. po galvos smegenų operacijų ar kitų susirgimų, kai negalima ankstyva medicininė reabilitacija;

2.3. kai dėl objektyvių priežasčių pacientui netaikytinas radikalus gydymas.

3. Po medicininės reabilitacijos, nepakitus paciento biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsniui, esant simptominio gydymo ir slaugos indikacijų.

4. Esant sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių poveikio neigiamų padarinių, kai kontraindikuotina medicininė reabilitacija.

Taip pat sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ yra nustatytos konkrečios palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų indikacijos pagal diagnozuotas ligas ar būkles pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikaciją TLK-10-AM.

Paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo indikacijos

Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo ir Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ yra nustatytos konkrečios paliatyviosios pagalbos indikacijos pagal diagnozuotas ligas ar būkles pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikaciją TLK-10-AM.