Pareigybių sąrašas teikiamas STT

VšĮ Vilkpėdės ligoninės direktoriaus 2022 m. sausio 3 d.įsakymas Nr. (1.1)V-1

PAREIGYBIŲ SARAŠAS, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO APIE ASMENĮ SIEKANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS, SĄRAŠAS:

1.Direktoriauspavaduotojas medicinai;
2.Vyriausiasis slaugos administratorius;
3.Priėmimo ir konsultacijų skyriaus vedėjas;
4.Ipalaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėjas;
5.IIpalaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėjas;
6.IIIpalaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėjas;
7.I palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vyresnysis slaugos administratorius;
8.II palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vyresnysis slaugos administratorius;
9.III palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vyresnysis slaugos administratorius;
10.Priėmimo ir konsultacijųskyriaus vyresnysis slaugos administratorius;
11.Vaistinės vedėjas;
12.Finansųir apskaitos skyriaus vedėjas, vyriausiasis finansininkas;
13.Finansų ir apskaitos skyriaus buhalteris kasininkas;
14.Finansų ir apskaitos skyriaus buhalteris apskaitininkas;
15.Vidaus kontrolės skyriaus vedėjas;
16.Ūkio skyriaus vedėjas;
17.Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas;
18.Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas;
19.Bendrųjų reikalų skyriaus projektų ir viešųjų pirkimų specialistas.