Vadovo kreipimasis

Šiandien labai daug viešoje erdvėje kalbama apie korupciją sveikatos sistemoje kaip apie masiškai paplitusį reiškinį – ligą. Daug taikoma įvairių mokymų, pranešimų, kitų kovos su pasekmėmis priemonių. Mažai diskutuojama apie tokio reiškinio paplitimo priežastis. Ilgametės tradicijos lėmė, kad visuotinio deficito laikais buvo įprasta gauti prekes ir paslaugas, apeiti taisykles ir eiles pasitelkiant įvairaus pobūdžio „dovanas“. Šiandieninė sveikatos sistema, joje dirbantys ir paslaugomis besinaudojantys žmonės susiduria su eile sisteminių problemų: sudėtingu prieinamumu, priemonių trūkumu, specialistų trūkumu ir t. t. Tai yra dėl įvairių priežasčių: nepakankamo finansavimo, netolygaus įstaigų tinklo išdėstymo, specialistų trūkumo – susidaro deficitas, kurį žmonės įpratę spręsti dovanomis, ypač kritinėse gyvenimo situacijose.

Per keletą pastarųjų dešimtmečių situacija visgi keičiasi, keičiasi kartos, daugiau keliaujame ir dirbame kitose šalyse, keičiasi ir mūsų suvokimas, kas priimtina ir kas ne. Šiandien dovanomis nebeįmanoma išspręsti sveikatos problemų, jos nepadės rasti daugiau sveikatos priežiūros personalo, daugiau priemonių ar geresnių sąlygų.

Žmonių lūkesčiai ir reikalavimai sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms auga, deja, bet įstaigos galimybės išlieka gana ribotos. Stengiamės, kad sąlygos būtų vienodos visiems besigydantiems ir slaugomiems pacientams.

Jei Jums kyla klausimų – klauskite skyrių vedėjų, kreipkitės į įstaigos administraciją – padėsime išsiaiškinti galiojančias tvarkas ir teisės aktus. Mes šiandien darome geriausia, ką galime, diegiame kokybės vadybos reikalavimus atitinkančius darbo metodus, ieškome modernių darbo priemonių. Taip pat mokomės nuolat ir daug... Bendraukime, spręskime bendrai iškylančias problemas be dovanų ir „vokelių“.

Kuo galėtumėte prisidėti Jūs? – pabūti šalia artimųjų, juos lankyti, padėti prižiūrėti, galbūt savanoriauti... ir bendradarbiauti su personalu, prižiūrinčiu Jūsų artimuosius...

Pagarbiai

VšĮ Vilkpėdės ligoninės direktorė

Ina Čebotariova