Veiklos sritys

Praeitis

XIX a. antroje pusėje sparčiai intensyvėjo susisiekimas geležinkeliu. Per Vilnių nutiesus geležinkelio liniją Peterburgas – Varšuva, atsirado poreikis statyti ligoninę geležinkelininkams ir karo įgulai gydyti. Statybos vyko 1905–1911 metais.1912 m. atidaryta 150 vietų ligoninė.

Lenkų okupacijos metais (1938) ligoninės personalą sudarė 18 gydytojų, 26 bendrosios praktikos slaugytojai, 49 slaugės ir ūkio bei raštinės darbuotojai. Ligoninėje gydėsi 4291 ligonis (79 342 lovadieniai). Už vieną dieną ligoninėje reikėjo mokėti 7 zlotus: 15 procentų sumos mokėjo ligonis, likusią dalį žinyba. Visi kiti asmenys mokėjo visą sumą.

Hitlerinės okupacijos metais ligoninėje buvo įsikūrę vokiečių sąjungininkai italų kareiviai. Ligoninės kieme buvo įrengti požeminiai sprogmenų sandėliai.

Po Antrojo pasaulinio karo ligoninę imta plėsti. 1985 m. 300 lovų ligoninėje įkurti Pulmonologijos, Kardiologijos, Gastroenterologijos, Nervų, Otorinolaringologijos, Akių ligų ir Vaikų ligų skyriai. Čia buvo gydomi geležinkeliečiai iš visos respublikos.

1992 m. ligoninė perduota Vilniaus miesto savivaldybei. 1997 spalio 15 d. Vilniaus m. tarybos sprendimu ligoninė reorganizuota į viešąją įstaigą Geležinkelininkų ligoninę.

Dabartis

2003–2007 m. vykdytas projektas „VšĮ Geležinkelininkų ligoninės rekonstrukcija”. Jo metu visiškai renovuoti 2 ligoninės korpusai, pastatyta jungiamoji galerija tarp A-B korpusų. Atidarytas III slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius, baigta statyti antra jungiamoji galerija tarp A–C korpusų.

2008–2012 m. įgyvendintas projektas „VšĮ Vilkpėdės ligoninės teritorijos kelių, pėsčiųjų takų tiesimo, taisymo (remontavimo) ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai”, Nutiesti nauji keliai automobiliams, įrengtos jų parkavimo aikštelės, trinkelėmis išgrįsti pėsčiųjų takai, sukurtos ir apželdintos poilsio zonos.

2008 m. I palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje pradėtos teikti paliatyviosios  pagalbos paslaugos sergantiems gyvenimą trumpinančia, nepagydoma, progresuojančia liga.

2009 m. III palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje (B korpuse) įkurtas specializuotas Alzheimerio liga sergančių pacientų poskyris, pritaikytas šia liga sergančių pacientų poreikiams ir saugumui užtikrinti.

2010 m. VšĮ Vilkpėdės ligoninė tapo rezidentūros baze. Nuo šiol Vilkpėdės ligoninėje rezidentai atlieka profesinės veiklos praktiką. 

2011 m. Europos Sąjungos lėšomis vykdytas projektas „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Vilniaus mieste“. C korpuse atidarytas 11 vietų Socialinės globos skyrius, galintis užtikrinanti aukštą pacientų aptarnavimo lygį bei palengvinanti slaugos darbuotojų darbą.

2011–2012 m. buvo vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas projektas „Paliatyviosios pagalbos kokybės gerinimas Vilkpėdės ligoninės pacientams ir jų artimiesiems. Paliatyvių pacientų, jų šeimos narių ir medicinos darbuotojų psichikos sveikatos gerinimas“, kurio metu, teikiant papildomas psichologo ir fizioterapijos paslaugas, buvo pagerinta slaugos paslaugų kokybė ir personalo darbo kokybė, įrengta radijo transliavimo sistema į 38 taškus ligoninės patalpose.

2013–2014 m. buvo vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas projektas „Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių slaugos ir globos užtikrinimo socialinė, psichologinė ir dvasinė pagalba pacientams bei jų artimiesiems“.

2014 m. pacientų komfortui gerinti palatose, 24 vietose prie pacientų lovų įrengtos audiobibliotekos su knygų garsiniais įrašais.

2015 m. ligoninėje sėkmingai pradėta įgyvendinti projekto „E. sveikatos paslaugų plėtra Vilniaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose” metu sukurta Informacinė sistema „E.S.I.S”.

2015 m. įdiegtos 24 kompiuterinės darbo vietos, veikia kompiuterizuota atlyginimų, turto, lėšų ir personalo apskaitos programa.

2017 metais vyko kalėdinė akcija, kurios metu vilniečiai (pavieniai piliečiai, švietimo  įstaigos ir kt.) paaukojo Vilkpėdės ligoninės pacientams lėšų, dailės kūrinių, televizorių, kitų reikalingų daiktų.

2018 m. pradėtas vykdyti projektas (savanoriai).

Ateitis

Vizija

Būti modernia, visuomenės pasitikėjimą turinčia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri teikia kokybiškas, atitinkančias Europos Sąjungos standartus stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugas Lietuvos gyventojams.

Misija

Teikti saugias, kokybiškas, pagrįstas mokslu ir naujausiomis technologijomis stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugas. Būti atvira visuomenės poreikiams ligonine, kurioje teikiamos paslaugos yra prieinamos, atitinkančios pacientų poreikius ir sveikatos priežiūros sistemos galimybes.

Tikslai ir uždaviniai

Užtikrinti kokybiškas palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugas, atsižvelgiant į kintančius visuomenės poreikius.

Siekti, kad ligoninėje teikiamos paslaugos būtų prieinamos ir savalaikės.

Modernizuoti gydymo ir slaugos procesą, diegiant šiuolaikines gydymo, slaugos ir informacines technologijas bei priemones.

Kurti geranoriškus bendradarbiavimo santykius su pacientais bei jų artimaisiais.

Sertifikuoti kokybės vadybos sistemą. 

Ligoninėje dirba patyrę ir profesionalūs darbuotojai, kurie nuolat kelia kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje. Tai leidžia kurti modernią, Europos standartus atitinkančią ligoninę ir padėti pacientams, sergantiems onkologinėmis, įvairiomis lėtinėmis ligomis, patyrusiems įvairias traumas, po kaulų lūžių ir kt. Personalui sudaromos geros darbo ir poilsio sąlygos. Įdiegtos ir toliau diegiamos šiuolaikinės gydymo ir slaugos priemonės padeda slaugytojams ir jų padėjėjams teikti kokybiškas paslaugas, išvengti traumų slaugant ligonius. Pastatai ir ligoninės skyriai nuolat atnaujinami, įsigyjama nauja aparatūra, tobulinami darbo metodai. Tai motyvuoja jaunus specialistus.