Viešieji pirkimai

INFORMACIJA APIE PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMĄ PER CPO.LT KATALOGĄ

VšĮ Vilkpėdės ligoninė informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalimi:

  • Perkant prekes, paslaugas ar darbus, kurių nėra CPO.LT kataloge, pagrindimo dėl pirkimo vykdymo nesinaudojant CPO.LT paslaugomis nerengia;
  • Vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 11 punktu, perkant prekes, paslaugas ar darbus, kai numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (be PVM), nesinaudojant CPO.LT paslaugomis, pagrindimas nereikalingas;
  • Tuo atveju, kai prekes, paslaugas ar darbus privaloma pirkti naudojantis CPO.LT katalogu, tačiau VšĮ Vilkpėdės ligoninė nusprendžia pirkti savarankiškai, rengiamas motyvuotas pagrindimas dėl tokio sprendimo, kuris skelbiamas VšĮ Vilkpėdės ligoninės interneto svetainėje ir https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ tinklapyje.